Leder

«Rikets tilstand» – fremtidsutsikter og endringer

2018 har vært et spennende år for Sportsmanden – men også et tøft år. 2019 kan bli enda tøffere.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

Nettstedet Sportsmanden.no har i året som gikk befestet stillingen og etablert seg ytterligere innenfor mosjons- og kondisjonsidretten i Norge. Sportsmanden har drøye 4500 følgere på Facebook og en trofast og svakt økende leserskare på nettet. Vi skulle imidlertid svært gjerne nådd ut til enda flere, særlig i deler av landet der vi ikke er like godt kjent. Spredningen via jungeltelegrafen har imidlertid nærmest stoppet opp og tar mye lenger tid enn vi hadde håpet. Dog er tilbakemeldingene fra leserne overveldende positive og på Facebooksiden har Sportsmanden toppkarakteren 5 etter 16 anmeldelser. Drøye 33.500 unike brukere har gjestet Sportsmanden.no i året som gikk, med over 157.000 oppslag, og vi har produsert nesten 1600 artikler siden oppstart for drøye seks år siden. Mest lest i fjor var saken om superveteranen Trond Olav Berg som 57 år gammel slo Petter Northug jr. i Birken. (Du kan lese den saken her.)

Av sportslige høydepunkter i 2018 for avleggeren Team Sportsmanden må nesten trekkes frem den fantastiske laginnsatsen både i Holmenkollstafetten med fjerdeplass i den desidert største klassen med over 1400 lag, samt at Team Sportsmanden vant lagkonkurransen i det anerkjente etappeløpet Etape Bornholm, som går over 5 dager, for tredje år på rad! Det har vært bred deltagelse og en rekke sterke prestasjoner individuelt i ulike løp, samt noe aktivitet i langrenn, sykling og triatlon – ingen nevnt, ingen glemt – og det aller viktigste: vi har fortsatt å spre løpeglede, skiglede og treningsglede generelt også i året som har gått. Antall aktive medlemmer i Team Sportsmanden har økt til 89 og i Team Sportsmanden sin Facebookgruppe er vi ved årsskiftet blitt hele 980 medlemmer.

For «moderskipet» Sportsmanden er imidlertid ikke den økonomiske situasjonen bare lystelig. Sportsmanden har helt siden oppstart 12.12.12 helt og holdent vært privatfinansiert av undertegnede. Litt inntekter har det selvsagt blitt, hovedsakelig i form av journalistiske oppdrag og noen småsummer for annonsering/promotering. Men uten noen fast lønn er de svært moderate inntektene på langt nær nok til å kunne leve av. Så i praksis er det andre ting som har finansiert Sportsmanden og brødfødd den eneste «ansatte». Med unntak av et spennende engasjement som daglig/administrativ leder i Kolbotn Fotball Kvinner i 2016 og litt skriving for lokalavisen, har undertegnede heller ikke hatt annet lønnet arbeid i disse årene.  

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -

Sportsmanden vil bestå, men det vil i nær fremtid bli avgjort på hvilken måte dette lar seg gjøre. Jeg er veldig motivert for å fortsette å jobbe for Sportsmanden, Team Sportsmanden og å videreutvikle dette med flere tilbud, samt i et bredere perspektiv å jobbe for «folkehelsen» – men det er en særdeles krevende «bransje» å jobbe i relatert til inntekter. Håpet er at en eller flere sponsorer eller støttespillere «dukker opp», men det er ikke lett. (Kanskje noen kjenner en person, bedrift eller organisasjon som kan ha lyst å støtte arbeidet for mosjon, trening og folkehelse gjennom støtte til Sportsmanden / Team Sportsmanden, og samtidig få en positiv profilering av egen virksomhet?)

Alternativet mitt er enten å skaffe meg en annen jobb (det er dessverre ikke lett i min alder, viser det seg…), «bidra med» et ekstra nummer i ledighetsstatistikken til NAV (men så lenge jeg «har jobb» for Sportsmanden, gis ingen slik støtte. Avvikler jeg enkeltpersonforetaket og slutter å bruke tiden min på Sportsmanden, stiller det seg annerledes, tro det eller ei) – eller selge eiendeler, hus eller hytte for å sikre videre drift. Dette er selvsagt veldig vanskelige og krevende valg og de indirekte personlige kostnadene kan synes urimelig høye.

Imidlertid har jeg ikke lyst til å gi meg, motstand gjør sterk, heter det – og er det er ikke så veldig mye som skal til for at skuten skal flyte videre. Litt støtte fra næringsliv/sponsorer/samarbeidspartnere som ser nytteverdien av det Sportsmanden driver med ville hjulpet svært mye, og dersom for eksempel Løpskarusellen skulle bli litt mer utbredt, så vil det kanskje være tilstrekkelig. Alle monner drar.

Et par små endringer vil derfor gjøres ved starten av et nytt år. Sportsmanden trenger flere følgere og lesere, for dermed å kunne bli litt mer attraktiv for annonsører. Og det har vært hevdet at «det eneste» Sportsmanden mangler, er et eget diskusjonsforum. Team Sportsmanden på sin side ble opprettet først som en løselig og åpen Facebookgruppe, men har etter hvert etablert seg som en nettbasert «klubb», dog uten noen tilknytning til NIF eller med andre forpliktelser for medlemmene. Facebookgruppen nærmer seg gledelig nok 1000 medlemmer, men kun et fåtall av disse, og da i det alt vesentlige de registrerte medlemmene – er aktive bidragsytere i gruppen. Resten er gjerne blitt lagt til gruppen av andre, og har kanskje en noe vag tilknytning til Team Sportsmanden. En kjapp telling viste at av de 100 siste innleggene i den nåværende Facebookgruppen, stod de aktive Team Sportsmanden-medlemmene for 97 av dem – og to av de tre siste hadde litt karakter av reklamebudskap.

Derfor gjøres den nåværende Facebookgruppen til Team Sportsmanden om til en bred gruppe – et motivasjons- og diskusjonsforum med basis i Sportsmandens leserkrets. Intensjonen med gruppen er fortsatt å skape og videreutvikle en heiekultur der gruppemedlemmene kan bidra med gjensidig inspirasjon, der man også kan diskutere alt man ønsker innenfor trening, løping, langrenn, triatlon og annen kondisjonsidrett. Denne gruppen må gjerne bli mye større, og er altså for ALLE som er interessert i løping og trening generelt. Målet er at det skal bli Norges beste motivasjons- og diskusjonsforum innenfor feltet. Men gruppen «frigjøres» altså fra Team Sportsmanden.

Samtidig etableres en ny Facebookgruppe for Team Sportsmanden som kun vil være åpen for de aktive medlemmene av Team Sportsmanden, samt eventuelle støttespillere og ambassadører. Formålet med dette er også at det skal skape enda mer samhold og lagfølelse innad i Team Sportsmanden og klarere linjer utad. Kanskje vil også flere i teamet være villige til å gi enda mer av seg selv i form av for eksempel å dele egne treningsøkter og -programmer m.m. innad i gruppen, enn det man kanskje ønsker å gjøre i en veldig stor og mer upersonlig gruppe.

Alle som ønsker det er selvsagt hjertelig velkommen til å bli med over i den nye Facebookgruppen for medlemmer i Team Sportsmanden. Medlemskap koster kroner 250 per år. Håper også at alle som i dag er medlemmer fortsatt ønsker å være det. Foruten en ny og egen Facebookgruppe, vil Team Sportsmandens medlemmer få tilgang til teamtøy, samt noen gratis eller rabatterte startkontingenter, rabatter hos samarbeidspartnere og i enkelte arrangementer, egne tiltak og uhøytidelige konkurranser innad i gruppen – og  fremfor alt være med i «Norges kuleste lag». Det skal bli MINST like gøy som det har vært å være medlem i Team Sportsmanden fremover – og nye medlemmer er også hjertelig velkommen!

Tusen takk til de samarbeidspartnerne som på ulik måte har bidratt i året som gikk. Takk også til alle som har bidratt med reportasjer, innspill, bilder eller annen hjelp til Sportsmanden, til alle som har deltatt i fjorårets nyskapning Sportsmandens Løpskarusell – og sist, men ikke minst, til alle de fantastiske og entusiastiske medlemmene i Team Sportsmanden som bidrar til å gi meg motivasjon til å stå på videre, også når det stormer som verst.

Det er tøft og vanskelig å skrive så åpent og ærlig om de tingene som vedrører økonomi og fremtiden, men slik situasjonen er nå, føler jeg at det er det er det eneste riktige. Som man skjønner, 2019 kan bli et krevende år – men forhåpentligvis også et år med mye glede, inspirasjon, motivasjon og enda mer fellesskap!

Nye og spennende ting står også på agendaen i 2019, som tur til Berlin Marathon i samarbeid med Maxpulse, ny løpshelg til Skåbu Fjellmaraton og kanskje noen flere arrangementer som treningsleir, videreføring av Sportsmandens Løpskarusell – muligens også et nytt løp i regi av Sportsmanden. Omfang og grad er imidlertid avhengig av at enkelte viktige brikker som allerede nevnt faller på plass. 

Så jeg håper at flest mulig vil være med videre ved å støtte og bidra på en eller annen måte, om det er som sponsor eller samarbeidspartner, som medlem av Team Sportsmanden, som leser og følger av Sportsmanden.no, via aktivitet på Sportsmandens motivasjons- og diskusjonsforum, – eller som deltaker i Sportsmandens Løpskarusell, som er ment for alle! Så legg gjerne inn et godt ord eller en anbefaling til venner og bekjente, sånn at vi kan vi bli enda bedre kjent, nå ut til og inspirere enda flere og dermed også sikre Sportsmanden et fremtidig fundament.

Med ønsker og forhåpninger om et godt nytt og sprekt år!

Frode,
Stifter og drifter av Sportsmanden og Team Sportsmanden

Sportsmanden.no 

– Takk for at du følger Sportsmanden, som drives av idealisme uten lønnskostnader, faste inntekter eller sponsorer som et enkeltpersonforetak. Vi mottar heller ikke noe offentlig støtte, så skal vi kunne fortsette å produsere inspirerende reportasjer og bildeserier er vi avhengig av litt inntekter. Alle bidrag monner og verdsettes! Klikk her hvis du ønsker å støtte Sportsmanden

 
Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -