Bli med på Stopp Støyen-løpet søndag 6.aug.

Opplev fine, grønne treningsområder og støtt lokalsamfunnets engasjerte kamp for ikke å bli ødelagt av kontinuerlig støy fra nytt, nasjonalt beredskapssenter

Grønliåsen er et svært populært tur- og treningsområde. Nå har du muligheten til å oppleve denne grønne perlen med startnummer på brystet, helt fritt for skytestøy!

Stopp Støyen-løpet tilbyr både terrengløpet Grønliåsen rundt på 10 km, en sykkelrunde på 16km eller den korte varianten Taraldrudløpet på 2km for de yngste eller for familien samlet.
– «Stopp Støyen» prosjektet som er satt i gang i forbindelse med byggingen av beredsskapssenter på Taraldrud, vil skape usunn støy i store områder fra Bjørndal til Siggerud/Langhus og selvfølgelig i Oppegård. Det er snakk om helikopter-traséer og skyting med opptil 10 000 skudd per dag, granat-trening, SIBO trening osv. som ikke har noen ting å gjøre i et boligområde med barnehager og skoler i det hele tatt, med mindre man tar langt større hensyn på støytiltak, forteller en av initiativtakerne til løpet, Erik Eeg.

Annonse (Klikk på bildet for info)

– For å sette fokus på dette, har det blitt opprettet et arrangement i nærområdet for det planlagte beredsskapssenteret. Det gjelder både løping og sykling, samt en liten gå-runde for de som vil ta det som en familietime i skogen, med mening. Det er viktig å understreke at Stopp Støyen ikke er mot selve beredskapssenteret, men manglende tiltak mot støyen det vil skape, fortsetter Eeg.

De legges altså opp til både løping, sykling eller bare en familietur søndag 6.august, for å sette ytterligere fokus på saken og vise frem de fantastisk flotte tur- og treningsområdene som omkranser hele det planlagte beredskapssenteret, som nå trues av å bli nærmest ubrukelig som rekreasjons- og friluftsområde for tusenvis av beboere, inkludert skoler og barnehager.

Skal vi bli terrorisert av skuddsalver hele dagen i disse fine tur- og treningsområdene?

Paradoksalt nok er det i dag også en fin sak i Østlandets Blad om den planlagte sammenhengende lysløypen mellom Oppegård, Ski og Oslo, som trolig vil gi en av Norges lengste lysløyper når alt står ferdig. Beredskapssenteret kommer midt i denne traséen og vil forringe verdien av dette fantastiske tiltaket også.

Sportsmanden oppfordrer alle som ønsker å bevare både de fine treningsområdene og boligområdene uten kontinuerlig støy fra et beredskapssenter som jo er ment å skape trygghet, ikke det motsatte, å stille opp i søndagens arrangement.

Ansvarlig for løyper og initiativtaker er Kristin Granum Rosebø fra Kolbotn, som driver Kreativ Trening på Tårnåsen og som også har engasjert seg sterkt i Stopp Støyen.

Annonse (Klikk på bildet for info)

-Områdene rundt plasseringen er verneverdige, dyrelivet er mangfoldig og det (beredskapsenteret) vil ødelegge store deler av våre rekreasjonsområder, sier hun.

VERNEVERDIG: De fantastiske stiene i Oldtidsveien med gravrøyser helt tilbake til jernalderen, vil være «midt i skuddlinjen» noen hundre meter unna det nye beredskapssenteret. Skogens ro vil bli erstattet av skuddsalver. Vi lurer på om Stortinget virkelig vet hva de er i ferd med å ødelegge. Kristin Granum Rosebø er en av svært mange som benytter disse flotte naturområdene til trening, turer og rekreasjon, enn så lenge. (Foto: Øydis Lunde Fjørtoft)

Granum Rosebø forteller at over 200 allerede er forhåndspåmeldt til søndagens løp, men hun oppfordrer særlig syklister til å stille opp.

-Vi har lagt ressurser i å få til en egen sykkeltrasé, men det er foreløpig svært få påmeldte her, sier hun.

Det er også mulig å få med seg både syklingen og løpingen, om man ønsker å doble med begge øvelsene.

Meld deg på løpet her!

Påmeldingen er åpen til og med 5. august og det koster kun kr 100 for voksne og kr 50 for barn.

– Det er i verste fall ikke nok til å dekke det EQ Timing skal ha for påmelding, mattestart og startnummer en gang, forteller Kristin Granum Rosebø, og oppfordrer flest mulig til å ta turen til området ved Hurlumheihuset ved Fløisbonn gård på Sofiemyr, der start- og målområdet er for både løpingen og syklingen.

-Dette er viktig for oss, barna våre og for et trygt nærmiljø! avslutter Erik Eeg.

IDYLLEN SPREKKER. Beredskapssenteret – eller øvingsenteret – skal bygges like bak åsen her ved Fløisbonn gård, som også er start- og målområde for Stopp Støyen-løpet.

Sportsmanden slutter også fullt og helt opp under arrangementet og formålet, og håper at så mange som mulig stiller opp, både av lokalbefolkningen og av sympatisører ellers. I tillegg kan du få en flott konkurranse- eller treningstur i de fine områdene på søndag.

Mer om Stopp Støyen-Løpet her

Stopp Støyen på Facebook

Bakgrunn: 
Stortinget har vedtatt å bygge et nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud, like utenfor stuedørene til tusenvis av innbyggere i Oppegård kommune og Bjørndal-området i Oslo sør. Paradoksalt nok, eller kanskje nettopp derfor, ligger området der beredskapssenteret skal ligge helt i randsonen i Ski kommune, men få innbyggere i den kommunen vil bli direkte berørt av støyen fra nærmest kontinuerlige skuddsalver fra utendørs skytebaner, samt helikoptertrafikk, sprengningsøvelser etc, som ifølge departementets egne beregninger har et omfang uten sidestykke i norsk historie. Departementet hevder at støynivået er innenfor akseptable støygrenser (dvs. ikke skadelige), men regner bl.a. utfra gjennomsnittsstøy, noe som blir temmelig irrelevant når vi snakker om skuddsalver. Departementet hevder videre at de vil gjøre støydempende tiltak som bl.a. medfører å bygge gapahuker til bruk for barnehagebarn og skolebarn for å avdempe støyen, mens «Stopp Støyen»-prosjektet jobber for at skytebanene må bygges inn og helikoptertrafikken flyttes til Rygge. På plantegninger som er lagt til grunn forut for beslutningen i Stortinget, er omkringliggende boligbebyggelse retusjert bort i sin helhet på prospektets bilder, og kontrakt om utbygging er nå inngått med entreprenøren Skanska før endelig høringsuttalelse foreligger. 

Sportsmanden.no

 

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!